Herken gedrag, erken talent!
 

Gedrag & zo laat talent werken 

Kinderen hebben verschillende talenten en geven daar allemaal op unieke wijze vorm aan. Maar niet ieder kind ontwikkelt zich hetzelfde of gaat op dezelfde wijze met verschillende situaties om. Een kind kan bijvoorbeeld continu op zijn tenen moeten lopen. Of een kind voelt zich niet prettig in de klas omdat hij sociale situaties niet begrijpt. Voor een kind is het  lastig om aan te geven wat er aan de hand is. Wel wordt vaak door de omgeving ander gedrag waargenomen. Een kind kan stil en teruggetrokken zijn, concentratie problemen laten zien of juist boos en opstandig worden.

Inzicht in gedrag

Een leerkracht kan tegen het gedrag van een kind of kinderen aanlopen. Waarom blijft hij nu door de klas roepen? Waarom praat zij eigenlijk niet bij groepsactiviteiten? Deze vragen kunnen naar boven komen waar de professionals van Gedrag & zo hulp bij kunnen bieden. Maar wat is gedrag eigenlijk?

Gedrag is eigenlijk alles wat we doen. Alles wat we doen uit onszelf, maar ook alles wat we doen als reactie op wat er om ons heen gebeurt. Reacties op informatie die wordt gegeven door de leerkracht of ouder. Gedrag kan bewust of onbewust, openlijk of heimelijk, vrijwillig of onvrijwillig zijn. 

Door gedrag in verschillende contexten te observeren kunnen we de oorzaak van bepaald gedrag leren kennen. Waarbij wij oog hebben voor de wisselwerking tussen leerkrachten, het kind en hun ouders. Vanuit een verfrissend perspectief geven we handreikingen aan alle betrokkenen.

Ook op zoek naar resultaatgerichte begeleiding op een school of hulp prive in Zuid-Holland?  Gedrag & zo helpt het beste in kinderen en onderwijsteams naar boven te halen.

Vragen? 

Mail naar info@gedragzo.nl of bel 06-12375755.