Herken gedrag, erken talent!
 


Gedrag in zicht

Doelgerichte teamtraining voor
leerkrachten met persoonlijke begeleiding gericht op:

 • Het versterken van klassenmanagement.
 • Het verbeteren van effectieve instructie.
 • Het omgaan met probleemgedrag.
 • Inzicht in het belang van communicatie in de klas.

Naast een groepstraining is er extra individuele begeleiding voor de leerkrachten van de school.


Kijk op gedrag

Individuele begeleiding voor leerkrachten en/of kinderen. Met als doel:

 • Inzicht krijgen in gedrag
 • Versterken van vaardigheden om goed gedrag te bewerkstelligen Vergroten van competentiegevoel


Beter bij de les

Individuele training voor kinderen om executieve functieproblemen
te verminderen met als doel:

 • De leervaardigheden te verbeteren.
 • Het inzicht in leergedrag te vergroten.
 • Het uitbreiden van werkgeheugencapaciteit.

In de training worden schoolse taken geoefend en wordt uitgebreid het werkgeheugen getraind.


Ik ben speciaal

Training psycho-educatie voor kinderen met een vorm van autisme met als doel:

 • Inzicht krijgen in de stoornis.
 • Het leren omgaan met bepaalde aspecten van autisme. Het vergroten van de zelfkennis.

In de training wordt er gewerkt met een werkboek waar vaardigheden worden aangeleerd die gebruikt kunnen worden in moeilijke sociale situaties. 

Bikkeltraining

Training voor kinderen gericht op de sociale vaardigheden met als doel:

 • Vergroten van het zelfvertrouwen.
 • Het aanleren van vaardigheden in de sociale omgang met anderen en het flexibel aanleren van nieuwe vaardigheden.
 • Het verminderen van faalangst.

In de training wordt er gewerkt met een werkboek en is er regelmatige terugkoppeling naar leerkracht en ouders.


Mindset

Training voor kinderen gericht op de leermindset met als doel:

 • Vergroten van het zelfvertrouwen.
 • Aanleren van een groeimindset.
 •  Het verminderen van faalangst.
 • Het optimaal benutten van talenten.
 • Verbeteren van de taakaanpak.

In de training wordt er gewerkt met een werkboek.